کانون هماهنگی دانش و صنعت آفت کش ها

علف کش ها و علف های هرز مهم ایران
نوشته شده توسط دبیرخانه   
دوشنبه, 20 دی 1389 ساعت 20:44

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

پنج

1. وضعیت علف کش ها در ایران و جهان

 • نگاهی به وضعیت علف کش ها در جهان
 • سهم علف کش ها از کل سموم مصرف شده در ایران
 • تاریخچه و  روند ثبت علف کش ها در ایران
 • گروه های مختلف علف کش ها در ایران
 • آیا برای هر گیاه زراعی علف کش مناسبی هست؟
 • آینده علف کش ها
 • مقاومت به علف کش ها
 • عوامل مؤثر در سرعت گسترش مقاومت به علف کش ها
 • مدیریت علف های هرز مقاوم به علف کش
 • انطباق روند ثبت علف ش ها و دریت مقاومت به علف کش ها
 • مبارزه شیمیایی با علف های هرز تا کجا؟

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. طبقه بندی علف کش ها بر مبنای مکانیسم عمل

 • بازدارنده های بیوسنتز اسیدهای چربی (باریک برگ کش ها)
 • بازدارنده های سنتز اسیدآمینه
 • بازدارنده های تقسیم سلولی
 • تنظیم کننده های رشد
 • بازدارنده های فتوسنتز
 • بازدارنده های رنگدانه
 • علف کش های با مکانیسم عمل ناشناخته

15

 

 

 

 

 

3. علف کش ها و علفهای هرز مهم

اهمیت علفهای هرز در ایران

اهمیت علف کش ها در ایران

نتیجه گیری

37

 

 

 

منابع

111

پیوست

139

 

نظرسنجی

براي ارتقاء و بهبود كيفيت آفت كش ها در كشور چه مواردي را پيشنهاد مي نمائيد؟
 

حاضرین در سایت

 2 مهمان آنلاین


شركت هاي فعال در زمینه آفت کش ها


شما اینجا هستید  : صفحه اصلی